Rautalahden Kokkoset sukuseura ry

Rautalahden Kokkosten sukuseura on perustettu 18.8.1995 Rautalahdessa Leppävirralla ja  rekisteröity 27.3.1997.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Rautalahden Kokkosten suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Toiminnassaan sukuseura järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia sekä kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta.